Ny kommissarius

Helle Steinmetz Andersen er ansat som kommissarius for Statens Ekspropriationer på Øerne pr. 1. september 2011.

22. august 2011

Helle kommer fra en stilling som kontorchef i Energistyrelsen.