Gå til hovedindhold

Ny Lufthavnspakke – Mere kapacitet og større kvalitet

I dag har Europa-Kommissionen fremlagt forslag til en ny lufthavnspakke, der kan være medvirkende til at gøre flyrejser mere attraktive for passagerer. Forslaget indeholder tiltag, der skal føre til en mere effektiv udnyttelse af lufthavnene i Europa og en forbedring af kvaliteten af den civile luftfart – til gavn for både flyselskaber og passagerer.

Indhold

  Forslaget fra Kommissionen indeholder tre væsentlige områder af lovgivningen. For det første vil man se på en revision af regler om ”groundhandling”, som er en fællesbetegnelse for serviceydelser i tilknytning til flyet, når det er i lufthavnen, f.eks. klargøring af kabinen, påfyldning af brændstof og fjernelse af is på flyets yderside (de-icing).

  For det andet ønsker Kommissionen en revision af reglerne for ”slots”, som er ankomst- og afgangstidspunkter for fly.

  Endelig ønsker Kommissionen, at støjreglerne i EU bidrager bedre til at begrænse flystøj fra lufthavne, bl.a. ved at reglerne bliver håndteret mere ensartet af medlemslandene.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  -Det er meget vigtigt for Europa at have en stærk europæisk luftfart, som understøtter udviklingen i retning af en mere miljøvenlig og effektiv branche. For Europa er det jo afgørende, at landene er tæt forbundet, og en velfungerende europæisk luftfart medvirker positivt til at binde landene sammen.

  -Derfor er det også glædeligt, at Kommissionen nu tager fat på at fastholde og videreudvikle en stærk europæisk luftfart.

  -Derfor vil jeg som formand for Rådet af EU’s transportministre  under Danmarks formandskab i første halvår af 2012 arbejde for at drive forhandlingerne om lufthavnspakken så vidt som muligt. Danmark og resten af Europa skal også i fremtiden have velfungerende civil luftfart.