Nye retningslinjer for EU-støtte til infrastrukturprojekter undervejs

Transportminister Hans Christian Schmidt deltager den 7.-8. februar på det uformelle ministermøde for EU’s transportministre i Budapest.

07. februar 2011

På mødet skal ministrene drøfte retningslinjerne for EU’s transportnetværk, det såkaldte TEN-T (Transeuropæiske Transportnet).

Det primære formål med TEN-T er at styrke det indre marked og den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Med revisionen skal der satses endnu mere på at forbedre forbindelserne imellem EU’s medlemslande, flaskehalse skal bekæmpes og intelligente transportsystemer, som fx det fælleseuropæiske signalsystem til jernbanen (ERTMS), skal sikre hurtigere, sikrere og mere miljøvenlig transport. På mødet får ministeren lejlighed til at drøfte dette og andre spørgsmål med sine kolleger i EU og med transportkommissær Siim Kallas.

Transportministeren udtaler:

- En effektiv infrastruktur i Danmark og resten af Europa spiller en stor rolle, når vi skal skabe mere vækst. TEN-T støtte er en vigtig løftestang for at få gennemført store, grænseoverskridende infrastrukturprojekter og dermed bidrage til vækst- og værdiskabelse i hele Europa.

- TEN-T støtten var vigtig i forbindelse med etableringen af Øresundsbroen, hvor støtten var på omkring 1 mia kr., og den er også af meget stor betydning for tilblivelsen af Femern Bælt-forbindelsen.

- På mødet vil jeg fremhæve, at det er vigtigt at de eksisterende TEN-T projekter fortsat prioriteres, og at EU-finansiering af disse bliver videreført.

- Jeg vil desuden pege på havnenes særlige betydning for EU’s infrastruktur og for at opfylde målsætningerne om mindre trængsel på vejene og mere miljøvenlig transport. Det er vigtigt, at man i EU ikke kun fokuserer på mega-havne, men også ser på de mellemstore havnes store potentiale.