Offentliggørelse af strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Billede fra analysens forside

15. november 2011

Den strategiske analyse af elektrificering af banenettet, som er udarbejdet som led i Aftale om en grøn transportpolitik, viser, at en elektrificering af jernbanen:

  • Medfører væsentlige miljø- og klimagevinster
  • Giver driftsbesparelser og billigere materielanskaffelse
  • Medfører kortere rejsetid.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

– Vi skal have sat gang i elektrificeringen. Den nye analyse viser, at elektrificering ikke bare er godt for miljøet, men også er en god forretning for samfundet.

Analysen viser, at der er fire strækninger, som det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at elektrificere i forlængelse af udrulningen af de nye signaler. Det drejer sig om strækningerne Lunderskov – Esbjerg, Fredericia – Aarhus, Roskilde – Kalundborg og Køge Nord – Næstved. Hertil kommer, at strækningen Ringsted – Rødby elektrificeres som led i den faste forbindelse over Femernbælt.


Fakta
Rapportens hovedtal fremgår af nedenstående tabel.

Skema vedr. elektrificering
Note: I overensstemmelse med principperne i ”Ny Anlægsbudgettering” er anlægsoverslagene tillagt 50 pct. i korrektionstillæg.

I dag er fjernbanenettet på strækningerne Helsingør - Øresund, København - Lunderskov - Padborg og Sønderborg - Tinglev elektrificeret. Den nye jernbane København - Ringsted bliver endvidere elektrificeret (forventet færdig i 2018), mens strækningen Ringsted - Rødby elektrificeres (forventet færdig i 2018-2020) i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. De resterende fjernbanestrækninger i Danmark er ikke elektrificeret.

Se hele rapporten