Overdragelse i Transportministeriet kl. 15

Hans Christian Schmidt overdrager i dag kl. 15 transportministerposten til Henrik Dam Kristensen i Transportministeriet.

03. oktober 2011

Det sker i ministeriets kantine på 3. sal, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K.