Pressemeddelelse om konference om trængselsafgift

Alt for mange bilister i hovedstadsområdet spilder deres tid på at sidde i kø hver eneste dag. Det mindsker mobiliteten og hindrer vækst i samfundet. Derfor arbejder regeringen for at nedbringe trængslen i hovedstadsområdet ved at etablere en trængselsafgift.

05. december 2011

Trængselsafgiften skal sikre bedre fremkommelighed på vejene, reducere luftforureningen og give os midlerne til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Regeringen planlægger at fremlægge et lovforslag om en trængselsafgift i hovedstadsområdet i begyndelsen af 2012.

Regeringen lægger vægt på at trængselsafgiften skal indrettes på den bedst mulige måde. Derfor har regeringen tilrettelagt en høringsfase med inddragelse af alle relevante interessenter. Som led i det arbejde har transportministeren i dag afholdt en konference, hvor en række centrale aktører har været indbudt til debat om trængselsafgiften.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i den forbindelse:

- Det glæder mig, at vi i dag for alvor har fået taget hul på den offentlige debat om trængselsafgiften - og har fået præsenteret offentligheden for nogle af de første resultater af regeringens arbejde.

- Jeg synes, at vi har haft en god og konstruktiv debat, hvor vi har fået sat fokus på perspektiverne for en bedre mobilitet i hovedstadsområdet.

- Det er klart, at det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker i en sag som denne. Men jeg mener, at vi i dag er nået et vigtigt skridt videre med arbejdet.

- Jeg har lyttet til de forskellige synspunkter, og der er ingen tvivl om, at der er mange ting jeg kan tage med mig i regeringens videre arbejde frem mod, at vi fremsætter et lovforslag i 2012.

- Jeg er overbevist om, at hvis vi indretter trængselsafgiften på den rigtige måde, så kan vi få bedre fremkommelighed på vejene, reducere luftforureningen og støjen fra trafikken og samtidig få midlerne til at gøre den kollektive trafik meget mere attraktiv.

Læs oplæg fra konferencen og se trafikberegninger for en trængselsafgift.