Gå til hovedindhold

Rådsmøde for EU's transportministre den 16. juni 2011: Et fælles europæisk jernbanesystem og hvidbogen om fremtidens transport

Transportminister Hans Christian Schmidt deltog i dag på rådsmødet for EU’s transportministre i Luxembourg.

Indhold

  Ministrene vedtog et forslag om at skabe et fælles europæisk jernbanesystem. Forslagets overordnede målsætning er at bidrage til, at der skabes et egentligt indre marked for jernbanetransportydelser. Ministrene drøftede desuden Kommissionens hvidbog om fremtidens transportsystem.

  Transportministeren mødtes desuden med sine to ministerkolleger fra Polen og Cypern, der sammen med Danmark udgør trioformandskabet for EU i perioden fra den 1. juli 2011 til den 31. december 2012.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg er meget glad for, at EU’s transportministre i dag er blevet enige om regler, der bidrager til at skabe et velfungerende indre marked for jernbanetransportydelser. Det skal bl.a. ske ved at afhjælpe problemer, der hæmmer udviklingen af jernbanesektoren og dens evne til at konkurrere med andre transportformer.

  - Under drøftelsen af Kommissionens hvidbog om fremtidens transport i Europa opfordrede jeg Kommissionen til at lægge nogle vigtige pointer til grund for den fremtidige transportlovgivning i EU:

  - EU skal gøre det nemt og sikkert for borgere at komme rundt i EU. Det bør gå så nemt og hurtigt som muligt, når den enkelte borger skal igennem security i lufthavnen.

  - Samtidig skal vores borgere også være trygge ved, at piloterne i europæiske fly er udhvilede og ikke føler sig trætte. Jeg har derfor bedt Kommissionen om at bekræfte, at eventuelle nye regler på området baseres på et videnskabeligt grundlag. Ved mødet med mine triokolleger konstaterede jeg opbakning til det danske synspunkt. Den cypriotiske minister nævnte, at hun har haft et møde med den cypriotiske pilotforening og støtter, at nye regler skal baseres på et videnskabeligt grundlag.

  - Det skal også være nemt for varerne at komme rundt i Europa. Det er vigtigt, at vi gør det nemmere for lastbiler at transportere gods – for eksempel ved at gøre det muligt for modulvogntog at køre mellem lande, der tillader brugen af dem. Det er positivt, at både Nederlandene og Sverige støttede anvendelsen af modulvogntog.