Gå til hovedindhold

Tættere samarbejde med Mecklenburg-Vorpommern på transportområdet

Indhold

  Den 6. juli 2011 afholdes et embedsmandsmøde med Ministeriet for Transport, Byggeri og Regionaludvikling i Mecklenburg-Vorpommern. På mødet skal man blandt andet drøfte det fremtidige samarbejde og transportkorridoren via Gedser-Rostock.

  Gode infrastrukturforbindelser til vore nabolande er vigtige for vores vækst og beskæftigelse. Det fremgår blandt andet af Transportministeriets publikation ”Danmark som transportland i det internationale transportsystem” fra maj 2011.

  Tyskland er Danmarks største samhandelspartner. Samhandelen betjenes med tre hovedkorridorer. I Sønderjylland afvikles størstedelen af den samlede dansk-tyske trafik hen over landegrænsen. Transportministeren nedsatte den 5. juli 2011 en transportkommission, der ser netop på dette område. Længere mod øst findes Femern Bælt-korridoren, hvor der i kraft af den dansk-tyske traktat er et veludviklet samarbejde. Længst mod øst findes en hastigt voksende transportkorridor, der omfatter færgeforbindelsen mellem Gedser og Rostock. Det er blandt andet denne korridor, som er emnet for embedsmandsmødet.


  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Tyskland er Danmarks største samhandelspartner. Jeg har derfor gjort meget for at skabe gode og nære forbindelser til vores naboer mod syd.

  - Jeg mener, at det er vigtigt, at vi udvikler samarbejdet i alle tre centrale transportkorridorer mellem Danmark og Tyskland. Det gælder Jyllandskorridoren, korridoren via Femern Bælt-forbindelsen og korridoren via Gedser–Rostock.

  - Dagens møde viser, at vi har gode og tætte forbindelser med Mecklenburg-Vorpommern på den østligste transportkorridor mellem Danmark og Tyskland.

  - Fra dansk side investerer vi massivt i infrastrukturen – også på korridoren over Gedser–Rostock med blandt andet en omfartsvej omkring Nykøbing Falster. De investeringer kan vi med et godt samarbejde få endnu mere ud af.