Transportminister Hans Christian Schmidt har mødt Thomas Woldbye, den nye administrerende direktør i Københavns Lufthavne

Transportminister Hans Christian Schmidt har holdt et møde med den nytiltrådte administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S.

23. maj 2011

På mødet blev bl.a. spørgsmålet om at styrke lufthavnens internationale flyforbindelser drøftet. Transportministeren understregede, at det ligger ham stærkt på sinde at sikre Danmarks internationale tilgængelighed.

Ministeren og CPH kunne også med tilfredshed notere en rigtig god udvikling i forhold til Mellemøsten med direkte forbindelser til Qatar, Dubai og Bahrain.

I denne sammenhæng slog transportminister Hans Christian Schmidt fast, at indsatsen for at sikre direkte forbindelser mellem Danmark og Indien vil fortsætte. Ministeren har allerede én gang været i New Delhi for at føre samtaler med den indiske luftfartsminister og gør det gerne igen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. CPH og ministeren er enige om at mødes igen umiddelbart efter sommerferien for at planlægge det videre forløb.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg har haft et meget givtigt møde med den nye administrerende direktør i Københavns Lufthavne, Thomas Woldbye, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe med skabe de bedst mulige rammer for at styrke Danmarks internationale tilgængelighed gennem en stærk, international lufthavn.

- Det er vigtigt for mig, at danskerne har direkte adgang til markant flere internationale destinationer over hele verden – med hyppige forbindelser til lave priser.

- Jeg glæder mig over, at der nu er direkte forbindelser til Dubai, Bahrain og Qatar fra Københavns Lufthavn. Ikke alene forbedres den direkte adgang til golfstaterne betydeligt, men også forbindelserne til Indien, Sydøstasien og Australien styrkes gennem de tre flyselskabers netværk. En direkte forbindelse til Indien er dog stadig en prioritet, da landets økonomi fortsat vokser hastigt.
 
- Det ligger mig meget på sinde at bidrage til at sikre direkte ruter til Indien. Det vil være godt for Danmarks tilgængelighed og dermed gavne dansk erhvervsliv. Hvis jeg kan medvirke til, at Air India begynder at anvende Københavns Lufthavn i større skala, vil jeg være meget tilfreds.