Gå til hovedindhold

Transportminister Hans Christian Schmidt og luftfartsbranchen giver security et servicetjek

Transportminister Hans Christian Schmidt havde i dag et opfølgende møde med luftfartsbranchen for at diskutere securityreglerne.

Indhold

  Parterne er enige om, at det handler om at gøre tingene intelligent uden på nogen måde at svække luftfartssikkerheden. Ressourcerne skal anvendes effektivt, og reglerne skal forklares ordentligt. Det skal være nemmere både for de rejsende og de ansatte i branchen.

  På mødet i dag aftalte parterne seks konkrete initiativer for at forbedre arbejdet med security på luftfartsområdet. 
  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg er glad for, at det i dag har vist sig, at luftfartsbranchen og jeg ser ens på rigtig mange aspekter af denne sag. Vi er enige om, at der ikke skal slækkes på luftfartssikkerheden. Vi er også enige om, at der godt kan gøres en del for at forklare reglerne bedre. Samtidig er vi parate til at give både de nationale regler og EU-reglerne et servicecheck! Vi har aftalt seks konkrete initiativer.

  1.) Jeg vil tage initiativ til, at det samarbejde, der skal være mellem branchen og myndighederne på security-området systematiseres og intensiveres i et nyt fælles forum på direktørniveau under ledelse af Trafikstyrelsens direktør Carsten Falk Hansen. Det nye forum får navnet ”Security-Forum".

  2.) For at styrke arbejdet bliver Luftfartsrådet og Dialogforum for Lufthavne fusioneret til Rådet for Dansk Luftfart.

  3.) Branchen vil komme med et samlet oplæg til mig om, hvordan EU's security-regler kan forenkles. Dette oplæg kan danne udgangspunkt for videre kontakt mellem mig og bl.a. EU-Kommissionen om sagen.

  4.) Trafikstyrelsen vil - i samarbejde med luftfartsbranchen – udvikle en informationsstrategi, der har til formål at forklare de forskellige regler såvel overfor passagerer som overfor ansatte i branchen. Både rejsende og personale skal forstå, hvorfor man gør, som man gør: Hvorfor bliver man nogle gange bedt om at tage sit bælte af i security-kontrollen, og andre gange ikke? Hvorfor er det, at også piloter bliver sikkerhedschecket osv?

  5.) Jeg vil bede det luftfartsudvalg, jeg snart nedsætter, og som skal se på hele den danske luftfartslovgivning, om at overveje, om der er nogle af security-reglerne, som kan gennemføres på en anden og måske mere enkel måde i Danmark, end tilfældet har været hidtil.


  6.) Og endelig har lufthavnene i Danmark lovet os, at de vil have et større ledelsesmæssigt fokus på sikkerhedsarbejdet i lufthavnene. Der skal være en værdig og venlig betjening, så alle rejsende og alle i luftfartsbranchen får en god oplevelse, når man skal igennem lufthavnene i Danmark.