Gå til hovedindhold

Transportministeren besøger 21. og 22. juni EU-Parlamentet som optakt til det danske EU-formandskab i 2012.

Indhold

  Transportminister Hans Christian Schmidt vil den 21. og 22. juni 2011 aflægge besøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles som optakt til det danske EU-formandskab i første halvår af 2012.

  Under besøget er der planlagt møder med en række toneangivende politikere i det såkaldte TRAN-udvalg i Europa-Parlamentet, som er ansvarlig for transportsager, som skal vedtages af både Europa-Parlamentet og Rådet i forening.

  Herudover vil ministeren også få lejlighed til at hilse på de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg er meget glad for at komme på besøg i Europa-Parlamentet og vende ord med relevante politikere om de sager, jeg forventer vil være på dagsordnen for det danske EU-formandskab i 2012.

  - Europa-Parlamentet er en meget vigtig medspiller i EU-lovgivningsprocessen, og jeg lægger derfor stor vægt på at få et personligt godt forhold til nøgleaktører, som vi skal samarbejde med i 2012.

  - Allerede sidste år begyndte jeg at etablere kontakter, og jeg fik ved den lejlighed syn for, at der faktisk blandt mange europaparlamentarikere var støtte til modulvogntog. Det vil jeg selvsagt også følge op på denne gang.

  - Derudover vil jeg bruge lejligheden til at orientere om de sager, vi pt. forventer vil komme på dagsordnen under det danske formandskab. Det er blandt andet færdiggørelse af revisionen af 1. jernbanepakke, et nyt forslag om retningslinjer for de transeuropæiske transportnetværk og en større lufthavnspakke.

  - Jeg vil også orientere om de danske synspunkter vedr. sikkerhed i luftfarten, som jeg også gjorde rede for på rådsmødet den 16. juni. Det bør gå så nemt og hurtigt som muligt, når vore borgere skal igennem sikkerhedstjekkene i lufthavnen. Samtidig skal vores borgere også være trygge ved, at piloterne i europæiske fly er udhvilede og ikke føler sig trætte. Nye regler bør derfor baseres på videnskabelige undersøgelser.