Transportministeren inviterer til borgermøde om den kommende fjordforbindelse i Frederikssund den 7. april 2011

Transportminister Hans Christian Schmidt deltager den 7. april 2011 i et borgermøde i Frederikssund om undersøgelsen af en ny fjordforbindelse.

01. april 2011

På mødet drøftes den tekniske løsning for en forbindelse henover fjorden syd om Frederikssund. På mødet vil Vejdirektoratet i hovedtræk beskrive de forskellige tekniske alternativer, herunder den højbro, som man har indstillet bliver bygget. De øvrige indlægsholdere vil være:

- Borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune
- Direktør Peter Bo Andersen, Frederikssund Erhverv
- Henrik Pantmann, repræsentant for Gruppen mod Støj og Forurening i Sydbyen
- Mona Striib, repræsentant for grundejerforeningerne på Tørslev Hage
- Jens Ross Andersen, repræsentant for Foreningen for en Bedre Fjordforbindelse

Mødet finder sted i Frederikssund Hallerne den 7. april 2011 fra kl. 19.00 til ca. 21.00.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Det var på høje tid, at vi i november 2010 fik truffet politisk beslutning om en ny forbindelse over Roskilde Fjord. Jeg lægger stor vægt på at være i dialog med borgere, virksomheder og interesseorganisationer om den konkrete tekniske løsning.

- Jeg ser derfor frem til at høre synspunkter og få bemærkninger til de forskellige tekniske forslag til en sydlig fjordforbindelse på borgermødet i Frederikssund Hallerne.

For yderligere oplysninger om arrangementet kontakt pressechef Martin Østergaard-Nielsen i Vejdirektoratet på tlf.: 21 29 07 33.

Pressen er også velkommen til at overvære borgermødet.