Transportministeren mødes den 30. juni 2011 med den tyske transportminister, Peter Ramsauer, i Berlin.

Transportminister Hans Chr. Schmidt vil den 30. juni 2011 aflægge besøg hos den tyske forbundstransportminister, Peter Ramsauer, i Berlin som optakt til det danske EU-formandskab i 2012.

30. juni 2011

Hans Chr. Schmidt vil ligeledes deltage i et arrangement med fokus på den kommende Femern Bælt-forbindelse afholdt af den danske ambassade i Tyskland.

Under besøget i Berlin er der planlagt et møde mellem Hans Chr. Schmidt og Peter Ramsauer, hvor de to ministre vil få lejlighed til at drøfte de igangværende forberedelser af det danske EU-formandskab i 2012.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg ser frem til at mødes med min tyske kollega, Dr. Ramsauer, i Berlin og vende ord om de sager, jeg forventer, vil være på dagsorden for det danske EU-formandskab i 2012.

- Det er vigtigt for et formandskabsland at have nære relationer til alle EU-medlemslande, når vi næste år skal forhandle vigtige sager i Bruxelles og Luxembourg. Derfor lægger jeg stor vægt på at få et personligt godt forhold til nøgleaktører, som vi skal samarbejde med i 2012.

- Jeg vil bruge vores møde til at orientere om de sager, vi pt. forventer vil komme på dagsorden under det danske formandskab. Det er blandt andet færdiggørelse af revisionen af 1. jernbanepakke mhp. at modernisere den europæiske jernbanesektor, et nyt forslag om retningslinjer for de transeuropæiske transportnetværk og en større lufthavnspakke.

- Jeg vil også rejse den danske mærkesag om at få modulvogntog udbredt til flere lande. Det vil eksempelvis være vigtigt for godstransporten over den dansk-tyske grænse.

- Jeg vil også orientere om de danske synspunkter vedr. sikkerhed i luftfarten. Det bør gå så nemt og hurtigt som muligt, når vore borgere skal igennem sikkerhedstjekkene i lufthavnen. Samtidig skal vores borgere også være trygge ved, at piloterne i europæiske fly er udhvilede og ikke føler sig trætte. Nye regler bør derfor baseres på videnskabelige undersøgelser.