Gå til hovedindhold

Transportministeren retter henvendelse til EU's transportkommissær

Transportministeren retter henvendelse til EU’s transportkommissær om arbejdstidsregler for selvstændige vognmænd i EU.

Indhold

  I 2002 blev vedtaget det såkaldte arbejdstidsdirektiv (direktiv 2002/15/EF ), som fastsætter regler om lønmodtageres arbejdstid. Ved den endelige afstemning i Parlamentets Plenarforsamling den 16. juni 2010 forkastede et flertal Kommissionens forslag fra 2008 om, at selvstændige chauffører skulle undtages fra anvendelsesområdet for direktivet. Kommissionen har derfor trukket sit forslag om ændring af direktivet tilbage og direktivet omfatter således nu selvstændige chauffører.

  Det er meget problematisk, at de selvstændige chauffører er blevet omfattet af direktivet. Det vil for det første betyde en ikke ubetydelig administrativ byrde for erhvervet. Samtidig er der ved siden af arbejdsdirektivet fastsat meget detaljerede regler om køre-hviletid for chaufførerne, og der synes derfor ikke at være grundlag for en yderligere regulering. Hertil kommer, at det i praksis vil være umuligt at kontrollere, hvorvidt de selvstændige chauffører lever op til direktivets regler.

  Denne opfattelse deles af mange af EU’s øvrige medlemslande. En række medlemslande har derfor formuleret en fælles anmodning til transportkommissæren om at genfremsætte forslaget om undtagelse af de selvstændige chauffører fra arbejdstidsdirektivet. Brevet, som transportministeren netop har underskrevet, er indtil videre underskrevet af England, Tjekkiet og Finland, og flere lande ventes at tilslutte sig.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg mener, at det er helt afgørende, at de regler, der vedtages i EU, skal give mening i praksis, og de skal kunne håndhæves effektivt. Desværre er denne sag et eksempel på, at konsekvenserne af reglerne ikke har været tilstrækkeligt grundigt belyst. Hertil kommer, at reglerne ikke vil have nogen trafiksikkerhedsmæssig effekt.

  - På det grundlag kan jeg ikke forsvare at pålægge erhvervet en så omfattende administrativ byrde. Derfor har jeg sammen med en række af mine kollegaer besluttet at rette henvendelse til transportkommissær Kallas for at få reglerne taget op til genovervejelse, og jeg forventer, at vi på den baggrund kan finde en løsning på problemet.