Gå til hovedindhold

Ambitiøst formandskabsprogram for transportområdet fremlagt i Europa-Parlamentet

Transportminister Henrik Dam Kristensen præsenterede onsdag den 24. januar 2012 formandskabsprogrammet på transportområdet for Udvalget for Transport og Turisme i Europa-Parlamentet.

Indhold

  Under det danske formandskab prioriteres særligt fire sager på transportområdet. Det drejer sig hhv. om revisionen af første jernbanepakke, revisionen af retningslinjerne for det trans-europæiske transportnetværk (TEN-T), den såkaldte lufthavnspakke og forslaget om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, Galileo og Egnos.

  Der kan læses mere om formandskabet og sagerne på www.eu2012.dk

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i den forbindelse:

  - Jeg er glad for den meget udbytterige drøftelse, jeg i dag havde med Europa-Parlamentets Udvalg for Transport og Turisme. Jeg fortalte, at vi er meget bevidste om de udfordringer, EU står over for, og at vi derfor går ambitiøst til opgaven som formand for Rådet.

  - Helt overordnet vil det danske formandskab fokusere på grøn vækst som Europas vej ud af den økonomiske krise. Infrastruktur og en effektiv transportsektor er i den forbindelse vigtige drivkræfter for at skabe vækst i EU.

  - De sager vi prioriterer under formandskabet har potentiale til at styrke udviklingen af den europæiske infrastruktur til gavn for hver af de forskellige transportsektorer. Det understøtter vores ambition om at medvirke til at udvikle et moderne og effektivt transportsystem i EU. 

  - Jeg ser meget frem til samarbejdet med Europa-Parlamentet. Som tidligere medlem af Europa-Parlamentet ved jeg, at det er vigtigt for et formandskab at have et frugtbart samarbejde mellem institutionerne. Det er afgørende for, at vi kan nå de mål og ambitioner, der skal bringe EU videre.