Gå til hovedindhold

Beslutningsgrundlag for den fremtidige løsning over Storstrømmen

Resultaterne af Banedanmarks, Vejdirektoratets og Sund & Bælts analyse af den fremtidige løsning over Storstrømmen offentliggøres i dag.

Indhold

  I løbet af foråret 2012 har Banedanmark belyst mulighederne for den fremtidige forbindelse over Storstrømmen. Arbejdet har koncentreret sig om fem forskellige scenarier, hvor broen enten renoveres eller der anlægges en ny forbindelse.

  Analysen viser, at den på kortere sigt billigste løsning for forbindelsen over Storstrømmen er en renovering af den eksisterende forbindelse. Den samfundsøkonomisk mest rentable løsning er anlæg af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Det er klart, at forbindelsen over Storstrømmen er meget vigtig i forhold til Femern Bælt projektet. Derfor vil jeg nu drøfte de forskellige løsninger og finansieringen heraf med forligskredsen.

  I nedenstående tabel er de fem scenarier sammenfattet

  Fakta om en fremtidig løsning for Storstrømsbroen

  Læs resumérapporten og høringsnotat her

  Det fulde materiale kan læses hos Banedanmark.