Gå til hovedindhold

Bred aftale om elektrificering af jernbanen m.v.

Der er indgået en politisk aftale på transportområdet med et bredt flertal i Folketinget (S, RV, SF, V, DF, LA og K).

Indhold

  Aftalen har fire hovedpunkter og har især fokus på jernbanetrafikken: elektrificering af jernbanenettet, anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland, anlæg af to nye stationer ved kommende ”supersygehuse” i Hillerød og Gødstrup og forberedende arbejder til en ny metroafgrening til Københavns Nordhavn. Med aftalen besluttes projekter for mere end 2 mia. kr.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Vi tager nu et afgørende skridt for togdriften i Danmark. Elektrificering af jernbanen er både godt for klimaet, en god forretning for samfundet og vil på lidt længere sigt give en mere stabil togdrift i Danmark.

  - I første omgang handler det om at få elektrificeret strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov ved Kolding, som vil stå færdig i 2015.

  - Vi har nu besluttet at anlægge dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens for at fjerne en flaskehals i den jyske banekorridor mellem Danmark og Tyskland. Vi afsætter samtidig penge til at anvende en optimeret udførelsesmetode, så vi mest muligt undgår at genere godstrafikken i korridoren under anlægsarbejderne.

  - Jeg er glad for, at vi trods den økonomiske situation alligevel med denne aftale kan igangsætte nogle gode projekter rundt i landet. I den forbindelse vil jeg fremhæve nye stationer ved de kommende ”supersygehuse” i Hillerød og Gødstrup.

  - Med beslutningen om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening til Nordhavn skaber vi mulighed for, at det nye byudviklingsområde i Nordhavn hurtigt kan få en rigtig god kollektiv betjening til gavn for befolkningen, byudviklingen, miljøet osv.

  - Parterne er enige om, at der fremadrettet som udgangspunkt ikke iværksættes nye VVM-undersøgelser, med mindre der kan peges på en realistisk finansieringsmodel for hele det pågældende anlægsprojekt.

  Hovedpunkterne i aftalen:

  • Elektrificering af jernbanenettet: Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov igangsættes og vil være færdig i 2015. Der afsættes 1.194 mio. kr. til arbejdet. Desuden udarbejdes anlægsoverslag for at elektrificere følgende strækninger: Køge Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg og Fredericia-Aarhus.
  • Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland: Der anlægges dobbeltspor på banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens. I aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 reserverede parterne 0,7 mia. kr. (2009-priser) til anlægget, og der afsættes nu yderligere 55 mio. kr. til optimeret udførelse, så man undgår at genere godstrafikken i korridoren mest muligt i anlægsperioden. Det forventes, at strækningen åbner i 2015.
  • Nye stationer ved sygehuse i Hillerød og Gødstrup: Der afsættes 46,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Hillerød og 16,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Gødstrup. Stationerne vil være med til at sikre en høj tilgængelighed til de nye sygehuse.
  • Metro til Københavns Nordhavn: En ny metroafgrening fra Cityringen til hovedstadens nye byudviklingsområde i Nordhavnen vil løfte den kollektive trafik og gavne beboere og virksomheder i den kommende bydel. Det er med aftalen besluttet, at Metroselskabet i 2012 kan igangsætte forberedende arbejder til en Nordhavnsmetro for i alt 96 mio. kr.

  Læs aftaleteksten og faktaark.