Bred aftale om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 1. marts 2012 en rammeaftale om takstnedsættelser og satte penge af til at forbedre den kollektive trafik.

Foto: Ulrik Jantzen

01. marts 2012

Parterne er enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt fra d. 1. januar 2013 og om at afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik fra 2013. Aftalen skal sikre, at der hurtigst muligt tages initiativer til at mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet.

Se hele aftalen her