Gå til hovedindhold

Danmarks sidste minefelt er nu ryddet

Med udgangen af juni blev Danmarks allersidste minefelt på halvøen Skallingen vest for Esbjerg erklæret for ryddet.

Indhold

  Det markeres officielt ved et arrangement den 5. juli 2012 kl. 10.30 på Skallingen, hvor transportminister Henrik Dam Kristensen bortsprænger en sidste mine fundet på arealerne ved Minerydning Skallingens tredje fase på den sydligste del af Skallingen.

  Dermed har Danmark overholdt sine internationale forpligtelser i henhold til Ottawa-konventionen, hvor Danmark i lighed med en række andre lande forpligter sig til en fuldstændig destruktion af farlige minefelter på de pågældende landes territorium.

  - Det glæder mig meget, at Danmark har kunnet overholde denne meget vigtige konvention. Danmark har stor tradition for at yde støtte ved forskellige minerydningsprojekter over hele verden, og derfor er det glædeligt, at vi nu har sikret, at alle minefelter på dansk jord er fjernet for tid og evighed, siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

  Udenrigsminister Villy Søvndal udtrykker også stor tilfredshed:

  - Danmark støtter jo minerydning i konfliktramte lande, så det glæder mig, at vi nu også kan erklære os selv minefri. De menneskelige konsekvenser af disse våben er afskyelige. Vores indsats her er et udtryk for den vægt regeringen lægger på nedrustning, ikke-spredning og våbenkontrol, og ligger i naturlig forlængelse af den sammenhængende politik på området, som vi lancerede i begyndelsen af året. 

  Kystdirektoratet har siden foråret 2006 og frem til foråret 2012 minutiøst gennemgået det gamle tyske minefelt fra 2. verdenskrig over tre faser, og under rydningen er der fundet ca. 8000 miner eller dele deraf. En del af disse miner var så farlige, at de er blevet bortsprængt på stedet.

  Alene under rydningens fase tre er der over halvandet år fundet ca. 100 miner eller minedele om dagen.

  Rydningen er over de tre faser gennemført så skånsomt, at området er tilbageført til det oprindelige landskab. Det betyder, at hele Skallingen nu igen er frit tilgængelig for de mere end 180.000 gæster, der hvert år nyder den storslåede natur på strande og klitter.

  I forbindelse med minerydningen har Kystdirektoratet støttet tilblivelsen af en bog med titlen ”Minerydning Skallingen” – historien om rydningen af Danmarks sidste minefelt. Bogen vil blive præsenteret ved arrangementet på Skallingen af transportminister Henrik Dam Kristensen.

  - Det er en stor glæde at kunne præsentere det flotte værk, som minutiøst gennemgår og fortæller den fantastiske historie om det store arbejde, det har været at rydde Skallingen. Bogen skildrer således også nogle af verdens mest moderne metoder for minerydning, siger Henrik Dam Kristensen.

  Kystdirektoratet har under tredje og sidste fase af rydningen samarbejdet med det danske konsortium Damasec /J.Jensen Group samt Bureau Veritas til den eksterne overvågning af arbejdets kvalitet.

  Danmark har støttet humanitær minerydning siden 1992 og implementerer dermed også Ottawa-konventionens bestemmelser om at støtte minerydning samt yde støtte til mineofre og til mineoplysningskampagner. Den danske støtte bliver kanaliseret igennem en række internationale organisationer og via danske NGO’er, der arbejder med minerydningsaktiviteter i konfliktramte lande som f.eks. Somalia, Afghanistan og Libyen. Danmark støtter også FN’s arbejde med humanitær minerydning. I gennemsnit er den danske støtte på 50-60 mio. kr. årligt.

  Yderligere oplysninger kan fås hos Kommunikationschef Ole Navntoft (ona@kyst.dk tlf. 9963 6374) eller Projektchef Erik Willadsen (erw@kyst.dk tlf. 5135 8777), Kystdirektoratet.

  UM-logo