Gå til hovedindhold

En fælles indsats for trafiksikkerhed

Den 26.-27. juni 2012 står det danske EU-formandskab i samarbejde med EU-Kommissionen i spidsen for en konference om trafiksikkerhed, der afholdes i København.

Indhold

  Konferencen afholdes for et særligt trafiksikkerhedsforum under EU-Kommissionen kaldet High Level Group on Road Safety.

  Konferencen åbner den 27. juni. Her vil repræsentanter fra en række EU-lande få lejlighed til at udveksle erfaringer og diskutere udfordringer for indsatsen for en forbedret trafiksikkerhed. Temaet for konferencen vil i særdeleshed være de 1,5 millioner mennesker, der hvert år kommer til skade på de europæiske veje.

  Eksperter fra såvel EU-Kommissionen som Danmark vil på mødet gøre status for den foreløbige indsats på området og dermed danne grundlaget for en politisk drøftelse af arbejdet med trafiksikkerhed fremadrettet.

  I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

  - Trafiksikkerhed er noget, vi i Danmark prioriterer meget højt. Derfor er det glædeligt, at vi med denne konference får lejlighed til at udveksle erfaringer landene imellem og bidrage med de positive resultater, vi har på området her i Danmark.

  - De europæiske lande er kendetegnet ved stor mobilitet, både hvad angår godstransport, privatbilisme og busfart. Vi nærmer os højsæsonen, hvor tusindvis af danskere pakker bilen og drager sydpå. Det er naturligvis afgørende, at de kan føle sig trygge, når de færdes i trafikken i udlandet. Og ligeledes når turister kommer her til Danmark. Derfor ser jeg gerne, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde om at nedbringe antallet af tilskadekomne.

  - Jeg ser frem til en god konference, der forhåbentlig vil resultere i en styrket fælles indsats for at gøre det europæiske vejnet endnu tryggere at færdes på.