Et effektivt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv

Formanden for Luftfartsudvalget, Henning Christophersen, overrakte i går redegørelsen fra udvalget om dansk luftfart til transportminister Henrik Dam Kristensen. Formanden understregede luftfartens betydning for dansk erhvervsliv samt behovet for global og europæisk tilgængelighed.

29. marts 2012

Transportminister Henrik Dam Kristensen var tilfreds med udvalgets store analysearbejde, som nu vil blive studeret mere i detaljen. Det var formand Henning Christophersens opfattelse, at der nu er skabt et meget bedre grundlag for at træffe beslutninger af betydning for dansk luftfarts rammevilkår.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

- Jeg synes, at Luftfartsudvalget har gjort et stort og grundigt stykke arbejde. Jeg glæder mig til at læse redegørelsen. Allerede nu har jeg noteret mig flere interessante forslag.

- Forslaget om et nyt ’safety-tillæg’ på cirka 6 kr. per afrejsende passager er interessant. Forslaget vil betyde, at danske luftfartsselskaber, lufthavne, flyejere, pilotelever og flyskoler under ét får nedsat deres nuværende betaling til Trafikstyrelsen, samt at udenlandske luftfartsselskaber vil komme til at bidrage til de tilsynsydelser, som de også nyder godt af. 

- Jeg er desuden glad for anbefalingen om at etablere en såkaldt stakeholder komité, som forslås ledet af Københavns Lufthavn. Jeg vil meget gerne bidrage til, at dette arbejde bliver en succes, så lufthavnens position kan styrkes endnu mere i fremtiden.

- Det er også vigtigt med en stærk indenrigsluftfart, som hænger sammen med gode bus- og baneforbindelser, herunder i forhold til bussernes køreplaner. Jeg vil gerne drøfte, hvordan vi sikrer dette mål med de regionale trafikselskaber.

Se udvalgets redegørelse, formand Henning Christophersens kommentarer til redegørelsen og et engelsk summary her.