Forslag om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening til Nordhavn

Stigende befolkning i København og ønsket om bedre offentlig transport i det nye store byudviklingsområde i Nordhavn skaber grundlaget for en metroafgrening på Cityringen. Transportministeren ønsker at fremme denne udvikling og har anmodet om Finansudvalgets tilslutning til, at der igangsættes forberedende arbejder i forbindelse metroafgreningen.

Kortudsnit, der viser metroafgrening til Nordhavn.

01. februar 2012

En ny bydel er under udvikling i Nordhavnen. I den forbindelse har By & Havn og Metroselskabet undersøgt mulighederne for at etablere en højklasset kollektiv betjening af området i form af en afgrening fra Cityringen til området. Undersøgelserne viser, at der vil være store fordele ved at integrere anlægget af en afgrening fra Cityringen til Nordhavn med anlægget af selve Cityringen.

Der er således nu en enestående mulighed for at integrere Nordhavns-afgreningen i anlægget af Cityringen og dermed sikre muligheden for at få kollektiv betjening af den nye bydel.

Med en beslutning om at igangsætte forberedende arbejder for en metroafgrening til Nordhavn nu sikres muligheden for, at en evt. afgrening kan integreres i anlægsarbejderne på Cityringen til glæde for passagererne, økonomien m.v. Ved en integrering af anlægsarbejderne kan der opnås en besparelse på ca. 300 millioner kroner.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Med beslutningen om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening til Nordhavn skaber vi mulighed for, at det nye byudviklingsområde i Nordhavn hurtigt kan få en rigtig god kollektiv betjening med direkte forbindelse bl.a. til Rådhuspladsen og Hovedbanegården til gavn for befolkningen, byudviklingen, miljøet m.m.

På baggrund af de forberedende arbejder kan der efterfølgende træffes beslutning om at anlægge en metrolinje med to stationer i Nordhavnen som en afgrening fra Cityringen. I takt med byudviklingen kan metrolinjen forlænges ud i Nordhavn med nye højbanestationer.

På sigt vurderes cirka 11.000 nye passagerer at stige på et metrotog per døgn på de to nye stationer i Nordhavnen.

Transportministeriet har som led i de strategiske analyser undersøgt forskellige strategiske udbygninger af banenettet i hovedstadsområdet – herunder mulighederne for flere afgreninger fra Cityringen.

Screeningsrapporten ”Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3” kan downloades her