Gå til hovedindhold

Gode danske erfaringer med modulvogntog

Det danske forsøg med modulvogntog har nu været i gang i tre år. En omfattende evaluering af forsøget viser nu, at forsøget har været en stor succes.

Indhold

  Vejdirektoratet har nu offentliggjort den afsluttende rapport for den omfattende evaluering af forsøget med modulvogntog. Modulvogntog er længere og potentielt tungere end traditionelle lastvogne.

  Forsøget med modulvogntog begyndte den 24. november 2008. Nu godt tre år senere viser rapporten fra Vejdirektoratet, at forsøget er forløbet godt.

  Rapporten viser blandt andet, at modulvogntog medfører væsentlige samfundsøkonomiske gevinster som følge af lavere transportomkostninger og mindre udledning af CO2. Samtidig viser rapporten, at modulvogntog har været involveret i relativt færre uheld, sammenlignet med andre tunge køretøjer.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er glad for, at vi nu har fået denne omfattende rapport, baseret på konkrete erfaringer med brugen af modulvogntog i Danmark.

  - Jeg hæfter mig især ved de markante økonomiske og miljømæssige gevinster forbundet med modulvogntog, samtidig med at rapporten konkluderer, at modulvogntog ikke er mindre trafiksikre end andre vogntog.

  - Rapporten giver os et godt udgangspunkt for en fremadrettet diskussion om modulvogntog. Det gælder i Danmark, men i høj grad også på europæisk niveau, hvor Danmark under EU-formandskabet ønsker at sætte modulvogntog højere på dagsordenen.

  - Jeg glæder mig også over den brede politiske opbakning til at forlænge forsøgsperioden med fem år, så forsøget nu forløber frem til udgangen af 2016. Det giver os mulighed for at belyse nogle af de spørgsmål, der stadig udestår.

  Rapporten kan findes på dansk og i en kortere engelsk version på Vejdirektoratets hjemmeside.

  For yderligere information kontakt: konsulent Henrik Ludvigsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3469