Gå til hovedindhold

Grænseoverskridende infrastruktur og transport skal skabe vækst ved at binde EU bedre sammen

Torsdag den 22. marts 2012 mødes EU’s transportministre i Bruxelles for at drøfte nye retningslinjer for EU’s transportnet, TEN-T, og luftfarts­politik.

Indhold

  Transportminister Henrik Dam Kristensen sidder for første gang i formandskabsstolen for EU’s transportministre ved rådsmødet den 22. marts. Her skal ministrene bl.a. drøfte EU-Kommissionens forslag om nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

  Via TEN-T-programmet afsættes der midler fra EU-budgettet i form af direkte finansielle tilskud til udvalgte transportprojekter, der binder EU’s medlemslande bedre sammen. Formålet med de nye retningslinjer er at fokusere kriterierne for TEN-T-støtte, således at der skabes øget fokus på grænseoverskridende projekter og projekter, der kan afhjælpe flaskehalse.

  De nye retningslinjer sætter fokus på det fælleseuropæiske signalsystem for jernbanen, ERTMS, samt elektrificering af jernbanenettet. Det vil skabe en mere effektiv jernbanesektor til gavn for både passager- og godstransporten.

  Udover TEN-T vil ministrene bl.a. også drøfte et forslag om reviderede regler for groundhandling i lufthavne.

  Groundhandling er eksempelvis håndtering af bagage, påfyldning af brændstof mv. De kommende år er der udsigt til en markant stigning i antallet af passagerer, og der er derfor behov for at at øge effektiviteten og kvaliteten af groundhandling-ydelserne i de europæiske lufthavne.

  Ministrene vil under frokosten drøfte sikkerhedsprocedurer i lufthavne og reglerne for flyve- og hviletid for piloter og andet ombordværende personale.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i den forbindelse:

  - Vi skal have nogle vigtige diskussioner om, hvordan det transeuropæiske transportnet skal se ud i fremtiden. TEN-T er et oplagt instrument til at skabe reel europæisk merværdi via EU-midler. En bedre, mere sammenhængende europæisk infrastruktur vil være medvirkende til at skabe den vækst, der skal få EU ud af den økonomiske krise.

  - Jeg ser også frem til nogle vigtige diskussioner om reviderede regler for de såkaldte groundhandling-ydelser. Det er målsætningen, at vi ved at øge konkurrencen mellem serviceudbydere kan skabe rammerne for en bedre service til gavn for brugerne af de europæiske lufthavne.

  - Under frokosten ønsker det danske formandskab at ministrene tager hul på en drøftelse af  sikkerhedsprocedurer i lufthavne og flyve- og hviletidsregler for piloter. Spørgsmålet er, om tiden er inde til et service-check af sikkerhedsprocedurerne i lufthavnene, der kan være til gavn for både passagerer og industrien, samtidig med at vi bevarer en meget høj sikkerhedsstandard. Jeg lægger desuden vægt på, at piloter og flypersonale skal være ordentlig udhvilet, så passagererne kan føle sig helt trygge, når de flyver i EU. Derfor bør EU's regler basere sig på et videnskabeligt grundlag. Jeg ser frem til at høre mine kollegers synspunkter om emnerne.

  Se webcast fra rådsmødet her.