Grøn aftale om mere metro og mere cykeltrafik

Der er netop indgået en bred politisk aftale mellem partierne i forligskredsen bag aftalerne om ”En grøn transportpolitik” (regeringen, V, DF, LA og K). Aftalens hovedpunkter er anlæg af en helt ny metrolinje til Københavns Nordhavn og udmøntning af cykelpuljen til cykelprojekter i hele landet. Aftalen omfatter forbedringer af infrastrukturen for i alt ca. 0,5 mia. kr.

20. juni 2012

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Den ny metro til Nordhavn vil give et markant løft til den kollektive trafik og sikre en attraktiv kollektiv trafikbetjening af Østerbro og den nye bydel i Københavns Nordhavn. Ved at etablere metroen i sammenhæng med Cityringen høster vi en masse gevinster. Vi sparer penge, sikrer en optimal planlægning i forhold til det øvrige metrobyggeri og mindsker generne af byggeriet. Samtidig skaber vi øget beskæftigelse.

- Vi fortsætter indsatsen for at give cykeltrafikken et løft i Danmark til gavn for både miljøet og folkesundheden. Siden 2009 er der udmøntet for i alt ca. 600 mio. kr. til cykelprojekter. Denne gang giver vi ca. 150 mio. kr. til en indsats, der favner bredt og både omfatter etablering af store cykelkorridorer i storbyer og sikre cykelstier ved skoleveje i mindre byer, der vil gavne trafiksikkerheden på skolevejene. Jeg er desuden glad for, at vi med aftalen fremmer cykelturismen i de ydre egne af landet.

Hovedpunkterne i aftalen:

  • Metro til Københavns Nordhavn: Der etableres en ny metro fra Cityringen, der forløber fra Østerbro til Nordhavn. Metroen får to stationer. Der er en række økonomiske, miljø- og planlægningsmæssige fordele ved at etablere metroafgreningen nu bl.a. en besparelse på ca. 300 mio. kr. Parterne er enige om at afsætte et statsligt bidrag på 328 mio. kr. til metrolinjen til Københavns Nordhavn. Bidraget finansieres af besparelser på Signalprogrammet. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Københavns Kommune og staten.
  • Mere cykeltrafik: I perioden 2009 – 2014 er afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Med denne aftale udmøntes for i alt  ca. 150 mio. kr., med ca. 30 pct. til projekter på statsvejene og ca. 70 pct. til tilskud til projekter i kommuner, organisationer mv.

Læs aftalen og baggrundsmaterialet her.