Gå til hovedindhold

Henrik Dam Kristensen møder Europa-Parlamentets transportudvalg på Fehmarn

Onsdag den 26. april 2012 mødtes transportminister Henrik Dam Kristensen med en delegation fra Europa-Parlamentets transportudvalg (TRAN). Udvalget var på studietur i Nordtyskland for blandt andet at høre nærmere om Femern Bælt-forbindelsen.

Indhold

  Transportministeren og repræsentanter fra Femern A/S orienterede om projektet og gav en status for arbejdet. Arrangementet fandt sted på Femern A/S’ infocenter i Burg auf Fehmarn. Deltagerne fik også lejlighed til at besigtige området på øen Fehmarn, hvor forbindelsen er planlagt ført i land.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Jeg er meget glad for, at medlemmerne af Europa-Parlamentets transportudvalg har taget sig tid til at besøge den tyske ø Fehmarn for at få en nærmere præsentation af projektet. Medlemmerne har også ved selvsyn set, hvordan forbindelsen vil blive ført i land.

  - Det er positivt og meget nyttigt, at europaparlaments-medlemmerne tager initiativ til at få et nøjere kendskab til et stort infrastrukturprojekt som Femern Bælt-forbindelsen. Ikke mindst fordi der er tale om et  projekt, der er vigtigt for hele Europa. Med Femern Bælt-forbindelsen vil transportforbindelserne mellem Skandinavien og kontinentet blive forbedret, og der vil herved blive skabt grundlag for vækst og beskæftigelse i Europa. Det er også grunden til, at EU støtter projektet økonomisk og giver det høj prioritet.

  - Det er min opfattelse, at medlemmerne af Europa-Parlamentets transportudvalg blev inspirerede af at se, hvordan sådan et stort projekt planlægges og udføres, og hvilke positive effekter det vil kunne få.

  - Jeg er også glad for, at jeg fik mulighed for at fortælle europaparlamentsmedlemmerne om de massive investeringer, vi foretager i Danmark i disse år på jernbaneområdet. Det gælder ikke mindst det nye ERTMS-signalsystem, der bliver implementeret i hele landet. Herved får Danmark i løbet af de kommende år det mest moderne signalsystem i Europa.