Gå til hovedindhold

Henrik Dam Kristensen møder Tysklands transportminister i Berlin

Bilateralt møde om transportspørgsmål mellem transportminister Henrik Dam Kristensen og Tysklands forbundsminister for transport, byggeri og byudvikling, Dr. Peter Ramsauer.

Indhold

    Tirsdag den 14. februar 2012 mødtes Danmarks transportminister, Henrik Dam Kristensen, med Tysklands forbundsminister for transport, byggeri og byudvikling, Dr. Peter Ramsauer, for at diskutere transportspørgsmål der er på dagsordenen for det danske EU-formandskab.

    Ministrene drøftede den igangværende revision af retningslinjerne for de transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). TEN-T-forslaget vil bidrage til at skabe nye rammer for bedre forbindelser på tværs af EU gennem målrettede investeringer i infrastrukturprojekter med fokus på grænseoverskrivende sektioner og fjernelse af flaskehalsproblemer. Blandt de emner, ministrene diskuterede, var især de mulige økonomiske konsekvenser. Transportminister Ramsauer udtrykte tysk bekymring angående det nuværende forslag og lagde vægt på vigtigheden af et planlægnings- og budgetforbehold i den nye forordning.

    Både Tyskland og Danmark var enige om at fremme brugen af modulvogntog på europæisk plan. Modulvogntog kan fremme effektiv godstransport på vejene og bidrage til et bedre miljø, samtidig med at de reducerer presset på vejnettet, eftersom to modulvogntog kan erstatte tre traditionelle lastbiler.

    Ministrene udtrykte også deres fulde støtte til den faste forbindelse over Femern Bælt. Etableringen af en førsteklasses jernbanekorridor mellem Skandinavien og Tyskland under havbunden tager hensyn til miljøet, samtidig med at projektet kraftigt forbedrer rammebetingelserne for jernbanerne. Også vejtransporten vil opleve en stor forbedring med den faste forbindelse over Femern Bælt til gavn for vækst, beskæftigelse og miljø.

    Logo fra Bundesministerium für verkehr, bau und stadtentwicklung