Gå til hovedindhold

Invitation til pressen - Luftfartsudvalgets Midtvejskonference

Der er i juni 2011 nedsat et luftfartsudvalg med repræsentanter fra luftfartsbranchen, der skal analysere luftfartslovgivningen med henblik på fremadrettet at skabe fundamentet for og fremme en fortsat udvikling af et effektivt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv.

Indhold

  Derfor inviteres pressen til Luftfartsudvalgets Midtvejskonference, som afholdes den 16. januar 2012, kl. 13- 17 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 

  Konferencen åbnes af transportminister Henrik Dam Kristensen, hvorefter formand Henning Christophersen giver en status for Luftfartsudvalgets arbejde. Til sidst følger to større paneldebatter med bl.a. Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S, Søren Svendsen, lufthavnsdirektør i Aalborg Lufthavn, samt borgmester i Aalborg Kommune Henning G. Jensen, hvor disse emner vil blive debatteret: 

  “Københavns Lufthavn som et internationalt knudepunkt for flytrafikken i hele Norden og Østersøregionen i sikringen af fortsat vækst og dynamik i Øresundsregionen.”

  “Vilkårerne for dansk luftfart - den private luftfart, den mindre og mellemstore kommercielle luftfart, som udgør en del af den såkaldte fødekæde inden for dansk luftfart.”

  Se udvalgets kommissorium og konferenceprogram her. Endelig deltagerliste følger.

  Meddelelse om deltagelse bedes sendt til udvalgets sekretariat, Christian Willer, cwi@trm.dk, med kopi til Per Strand, pers@trafikstyrelsen.dk, senest fredag den 13. januar 2012.

  Jeg ser meget frem til pressens deltagelse i en forhåbentlig udbytterig debat.

  Med venlig hilsen
  Henning Christophersen, Formand for Luftfartsudvalget