Gå til hovedindhold

Invitation til pressen - Luftfartsudvalgets pressekonference

Der er i juni 2011 nedsat et udvalg om dansk luftfart med repræsentanter fra luftfartsbranchen, der har analyseret luftfartslovgivningen med henblik på fremadrettet at skabe fundamentet for og fremme en fortsat udvikling af et effektivt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv.

Indhold

  Pressen inviteres hermed til pressekonference, hvor redegørelsen fra udvalget om dansk luftfart præsenteres. Pressekonferencen afholdes den 29. marts 2012, kl. 13.00 i Hammers Restaurant, Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn. Adressen er Vilhelm Lauritzens Alle 1, 2770 Kastrup. Der er indkørsel fra Amager Landevej.

  Efter en kort velkomst ved Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavn, vil formanden for Luftfartsudvalget, Henning Christophersen, skitsere en række udfordringer for luftfarten i Danmark:

  Hvilken betydning har luftfarten for dansk erhvervsliv? Hvordan sikres global og europæisk tilgængelighed? Hvordan sikres Københavns Lufthavn som nordeuropæisk hub? Hvordan fremmes en effektiv indenrigsluftfart?

  Henning Christophersen vil præsentere en række af udvalgets anbefalinger. Medlemmer af Luftfartsudvalget inviteres også til arrangementet, der finder sted i den historiske Vilhelm Lauritzen Terminal.

  Se udvalgets deltagerliste og kommissorium.

  Meddelelse om deltagelse bedes sendt til udvalgets sekretariat, Christian Willer, cwi@trm.dk, med kopi til Per Strand, pers@trafikstyrelsen.dk.

  Jeg ser meget frem til pressens deltagelse i en forhåbentlig spændende pressekonference.

  Med venlig hilsen
  Henning Christophersen, Formand for Luftfartsudvalget