Gå til hovedindhold

Maksimal EU-støtte til danske jernbaneprojekter

Banedanmark har fået tildelt den højest mulige EU-støtte til jernbaneprojekterne Femern Bælt-jernbanelandanlæg (Ringsted-Rødby) og Vamdrup-Vojens i ansøgningsrunden 2012. Hvert projekt er tildelt ca. 37 mio. kr. For Ringsted-Rødby kommer støtten oveni en tidligere tildeling på ca. 87 mio. kr.

Indhold

  Transportministeriet har fra Europa-Kommissionen modtaget bekræftelse på støttetildelingen til begge projekters projekteringsfase.

  Midlerne kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre marked ved at fremme den fri bevægelighed for gods- og persontransporten. Særligt lægges der vægt på at støtte projekter, der skaber mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

  Femern Bælt-jernbanelandanlægsprojektet omfatter anlæg af dobbeltspor på strækningen Vordingborg–Rødby, på nær Storstrømsbroen, og elektrificering af Ringsted–Rødby. På strækningen Vamdrup-Vojens anlægges der dobbeltspor.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i forbindelse med støttetildelingen:

  - Jeg er meget tilfreds med, at Europa-Kommissionen har valgt at støtte projekterne med det højest mulige beløb. Begge projekter binder Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, styrker jernbanen og bidrager til en grøn omstilling af transporten.

  - Projektet Ringsted–Rødby bidrager til at gennemføre udbygningen af de danske landanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Sammen med den nye jernbane mellem København og Ringsted vil det samlet set føre til markant kortere rejsetider mellem København og Hamborg. Med elektrificeringen udgør projektet også et vigtigt bidrag til en endnu mere miljøvenlig jernbanesektor.

  - Anlæggelsen af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens sikrer et forbedret grundlag for mere gods- og passagertransport mellem Skandinavien og resten af EU. Samtidig er projektet med til at mindske risikoen for flaskehalse i Jylland.

  - Da begge projekter er af europæisk betydning, er det hensigten at søge om yderligere EU-støtte ved førstgivne lejlighed. Jeg ved, at Banedanmark allerede er i gang med at forberede dette arbejde.