Gå til hovedindhold

Mere sikre og grønne lastbiler

"Delivering the goods..." - Under denne overskrift indkaldes til en konference i Bruxelles den 19. juni, som skal bidrage til at søge fremadrettede løsninger på miljømæssige og sikkerhedsmæssige problemstillinger ved lastbiltransport.

Indhold

  Det er bl.a. organisationerne Transport & Environment og ITD, der sammen med det danske EU formandsskab ved Trafikstyrelsen står for afholdelsen. Den danske transportminister, Henrik Dam Kristensen, vil være hovedtaler på konferencen.

  Én af mulighederne for at øge trafiksikkerheden og hjælpe miljøet er at justere i reglerne, der har indflydelse på konstruktionen af de lastbiler, der i dag kører på det europæiske vejnet. De nuværende EU-regler fastsætter f.eks. nogle krav til de enkelte lastvognstypers samlede længde. Dette medfører, at fabrikanterne konstruerer lastbilerne således, at førerhuset er placeret ovenpå forakslen for dermed at få den maksimale ladlængde indenfor rammerne af lovgivningen.

  Placeringen af førerhuset er ikke optimal. For det første medfører den høje underkant af ruderne, at chaufføren har vanskeligt ved at se cyklister og fodgængere tæt på lastbilen, hvilket i mange tilfælde har været årsag til højresvingsulykker, hvor f.eks. cyklister er blevet ramt af en højresvingende lastbil. Risikoen for sådanne ulykker kunne imødegås ved at lastbiler fremover bliver konstrueret, så underkanten af ruderne bliver sænket i forhold til i dag.

  For det andet ville en udformning af førerhuset, hvor der var indbygget en stødabsorberende zone i fronten af lastbilen mindske risikoen for alvorlige skader ved trafikuheld, f.eks. ved sammenstød med andre køretøjer.

  Endelig ville en mere aerodynamisk udformning af lastbilens front kunne bidrage til at sænke brændstofforbruget - til gavn for miljøet.

  Ovenstående forslag er blandt dem, der skal drøftes på konferencen, og Trafikstyrelsen vil præsentere et konkret forslag.

  Konferencen er åben for alle, og der er mulighed for at tilmelde sig på følgende link: http://eu2012.dk/en/Meetings/Other-Meetings/Jun/delivering-the-goods

  Læs mere hos Trafikstyrelsen