Gå til hovedindhold

Minister tager første spadestik på Silkeborgmotorvejen

Transportminister Henrik Dam Kristensen tog i dag det første spadestik på den nye motorvejsstrækning mellem Funder og Låsby.

Indhold

    I sin tale fremhævede transportministeren blandt andet de hensyn til naturen, dyrelivet og miljøet, som Vejdirektoratet har taget ved projekteringen af vejen, så det enestående naturområde ved Gudenåen vil lide mindst mulig skade. Dyrelivet kan passere uhindret under broen, og hvor det er relevant anlægges faunapassager, som binder naturområderne sammen på tværs af motorvejen.

    Motorvejen blev vedtaget af Folketinget i maj 2009, og siden da har Vejdirektoratet arbejdet med at projektere vejen og skaffe arealer til den. Nu begynder selve gravearbejdet med den bro, der skal lede trafikken henover Gudenåen.

    De 29 kilometer motorvej ved Silkeborg forventes færdige i 2016. Til den tid vil være motorvej på hele strækningen mellem Århus og Herning.

    Læs hele transportministerens tale her