Modulvogntogsforsøget i Slesvig-Holsten fortsætter

Mandag den 20. august var der møde i Tønder i den dansk-tyske transportkommission. Her drøftede transportminister Henrik Dam Kristensen og hans Slesvig-Holstenske kollega Reinhard Meyer bl.a. spørgsmålet om modulvogntogsforsøget i Slesvig-Holsten.

20. august 2012

Efter mødet sagde den danske transportminister Henrik Dam Kristensen:

 - Jeg er glad for, at det nu er slået fast, at forsøget med modulvogntog i Slesvig-Holsten fortsætter.

Han understregede, at han håber, at flere danske transportvirksomheder nu vil benytte sig at mulighederne for at deltage i forsøget, som selvfølgelig kræver, at de danske vognmænd opfylder de tekniske krav fra de tyske myndigheder.