Gå til hovedindhold

Ny ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

EU-kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 200 mio. €.

Indhold

  Ansøgningsrunden opslås inden for det årlige program, der dækker en bred vifte af infrastrukturprojekter inden for alle transportformer. Ansøgningsrunden adresserer fem prioriter:

  • Priority 1: Promote the development of an integrated and multi-modal transport system
  • Priority 2: Promote infrastructure development contributing to mitigation and adaptation to climate change and reducing the impact of transport on the environment
  • Priority 3: Accelerate/facilitate the implementation of TEN-T projects
  • Priority 4: Support to Public Private Partnerships (PPPs) and innovative financial instruments
  • Priority 5: Support to the long term implementation of the TEN-T network, in particular development of corridors that shall enable a coordinated implementation of the network

  Der skal som udgangspunkt søges om støtte enten til undersøgelser (’studies’) eller anlægsarbejde (’works’). Støtteprocentsatserne er på op til 50 pct. for undersøgelser og op til 10 pct. for anlægsarbejde.

  Fristen for indlevering af projektforslag til Kommissionen er den 13. april 2012. Alle ansøgninger med dansk involvering skal valideres af Transportministeriet, hvorfor ansøgningerne ønskes modtaget senest fredag den 30. marts 2012 (tro@trm.dk).

  Det er muligt at tilmelde sig en ’TEN-T Info Day’ om ansøgningsrunden. Den finder sted i Bruxelles den 31. januar 2012. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser og snarlig tilmeldingsfrist. Tilmeldingssiden findes her

  Yderligere information kan findes på:
  TEN-T-agenturets hjemmeside for ansøgningsrunden
  Transportministeriets TEN-T-temaside
  Der kan læses om prioriteterne i call-teksten.

  Thomas Rousing-Schmidt kan kontaktes på tro@trm.dk for yderligere generelle oplysninger om ansøgningsrunden.

  Søren Clausen kan kontaktes på scl@trm.dk angående de maritime projekter.