Gå til hovedindhold

Ny ansøgningsrunde for EU's støtteprogram Marco Polo

EU har offentliggjort dette års ansøgningsrunde for Marco Polo-programmet.

Indhold

  Marco Polo-programmet har til formål at begrænse trængslen på vejene i Europa samt at sikre mere miljøvenlige godstransporter ved at overflytte godstransport fra vej til søvej og jernbane. Programmet henvender sig således især til godsoperatører.

  Budgettet for den samlede ansøgningsrunde for 2012 er på ca. 481 mio. kr. Ansøgninger, der sendes direkte til EU, skal være Europa-Kommissionen i hænde senest den 19. oktober 2012.

  Der er mulighed for at ansøge om støtte til fem projekttyper:

  • Trafikoverflytningsprojekter (modal shift): Overflytning af gods fra vej til nærskibsfart, jernbane og/eller indre vandveje.
  • Katalysatorprojekter: Støtte til teknologidrevne projekter, der ændrer måden, hvorpå transport med jernbane og skib bliver udført.
  • Sømotorvejsprojekter (Motorways of the Sea): Projekter, der overflytter større mængder gods fra vej til søvej.
  • Trafikforebyggelsesprojekter: Projekter, der sigter mod at reducere trafikken på vejene ved at optimere logistik-værdikæder, f.eks. ved at undgå ture uden last.
  • Fælles læringsprojekter: Projekter, der fremmer læring og samarbejde i logistikværdikæden.

  Bemærk, at EU i denne ansøgningsrunde bl.a. prioriterer nærskibsfartsprojekter (Short Sea Shipping, SSS), der implementerer innovative teknologier eller operationel praksis, der sigter mod en betydelig reduktion i udledningen af forurenende emissioner fra skibsfarten.

  Ansøgningsrundens prioriteter, ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledninger samt generelle oplysninger om programmet findes på Marco Polo-hjemmesiden for 2012-ansøgningsrunden.

  Spørgsmål angående programmet og ansøgningsrunden kan stilles til Marco Polos Helpdesk.

  Kontaktpersoner i Transportministeriet er: specialkonsulent Søren Clausen (scl@trm.dk) og fuldmægtig Thomas Rousing-Schmidt (tro@trm.dk).