Gå til hovedindhold

Ny rapport om kapacitetsforbedringer i Ring 4-korridoren

I en ny rapport om kapacitetsforbedringer i Ring 4-korridoren peger Vejdirektoratet på, at det vil være muligt at udbygge motorring 4 med ekstra spor og etablere motorvej på Ring 4 frem til Sortemosevej.

Indhold

    Rapporten er udarbejdet som en del af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet, der blev sat i gang i 2009 i forbindelse med ’Aftalen om en grøn transportpolitik’.

    Der er et øget behov for at komme på tværs i hovedstadsområdet, hvilket øger presset på det overordnede vejnet, herunder på indfaldsvejene og i ringforbindelserne hvor man oplever kapacitetsproblemer.

    Kapacitetsforbedringer i Ring 4 indgår som én blandt flere mulige løsninger for at udbygge det tværgående vejnet i hovedstadsområdet.

    Arbejdet med de strategiske analyser forventes afsluttet i 2013. Herefter vil der foreligge et grundlag for den videre stillingtagen til hvordan man på langt sigt kan sikre mobiliteten i hovedstadsområdet både på vej og bane.