Gå til hovedindhold

Nye rammer for EU-støtte til infrastruktur skal styrke mobiliteten i Europa

Torsdag den 7. juni 2012 mødes EU’s transportministre i Luxembourg for at drøfte rammerne for tildeling af EU-midler til europæisk infrastruktur, støj i lufthavne og EU’s satellitnavigationssystem Galileo.

Indhold

  Transportminister Henrik Dam Kristensen sidder for anden gang under det danske EU-formandskab i formandskabsstolen for EU’s transportministre ved rådsmødet den 7. juni. Her skal ministrene bl.a. drøfte EU-Kommissionens forslag til Connecting Europe Facility.

  I Connecting Europe Facility-forslaget fastsættes rammerne for, hvilke typer projekter på henholdsvis transport-, telekommunikations- og energiområdet, der kan få tildelt finansiel støtte via EU-midler i perioden 2014-2020. Forslaget fastsætter også de overordnede regler for ansøgningsprocedurerene, og hvor meget EU-støtte de forskellige typer projekter kan modtage.

  Forslaget er tæt knyttet til de nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnet, TEN-T, som Rådet vedtog ved rådsmødet den 22. marts 2012.

  Udover Connecting Europe Facility vil ministrene bl.a. også drøfte et forslag om reviderede regler for støj i lufthavne. Det er formålet med forslaget, at færre EU-borgere skal udsættes for høje støjniveauer, bl.a. via ensartet brug af støjreglerne i alle europæiske lande.

  Ministrene vil også drøfte et forslag om nye organisatoriske rammer for EU’s satellitnavigationssystem Galileo.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i den forbindelse:

  - Jeg ser frem til nogle vigtige diskussioner om, hvilke slags infrastrukturprojekter der skal kunne modtage støtte fra EU-budgettet. Det har stor betydning ikke mindst for, at vigtige grænseoverskridende projekter, der ellers ikke var mulige, kan blive til virkelighed. Vi har således lejligheden til at vedtage et forslag, der kan skabe reel europæisk merværdi via EU-midler.

  -  Nye og bedre regler for støj i lufthavne skal sørge for, at færre EU-borgere bliver udsat for støj fra lufthavne i fremtiden, på en måde der samtidig tager højde for, at den europæiske luftfartssektor forbliver konkurrencedygtig.

  - EU’s satellitnavigationssystem Galileo er et spændende projekt med et stort potentiale for både borgerne og erhvervslivet i Europa. Det er vigtigt, at vi har de rette rammer for at gøre programmet færdigt. Med de nye rammer, som skal drøftes på rådsmødet, skal vi sikre, at Galileo-projektet bliver færdiggjort og styret på en effektiv vis, så vi alle kan nyde godt af en bedre satellitnavigation.

  Se webcast fra rådsmødet her.