Gå til hovedindhold

Stor ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Indhold

  Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 1.265 mio. €.

  Ansøgningsrunden er opdelt i et flerårigt og et årligt program.

  Det flerårige arbejdsprogram har fokus på implementeringen af TEN-T-prioritetsprojekterne. Der afsættes desuden midler til intelligente transportsystemer inden for jernbane, vej, lufttrafikstyring og indre vandveje samt til det maritime program ’Motorways of the Sea’. Det samlede budget for den flerårige program er på 1.015 mio. €.

  Det årlige program har et budget på 250 mio. €, og dækker en mere bred vifte af infrastrukturprojekter inden for alle transportformer.

  Fristen for ansøgninger til Kommissionen er den 28. februar 2013.

  Ansøgerne sender selv ansøgningen ind til Kommissionen både elektronisk og i papirform. Idet alle ansøgninger med dansk involvering dog skal valideres af Transportministeriet inden indsendelse, ønskes ansøgningerne modtaget til Transportministeriet senest den 15. februar 2013 på tro@trm.dk. Hvis man ønsker at søge, anbefales det desuden, at man kontakter Transportministeriet på samme adresse tidligt i processen.

  Yderligere information kan findes på:

  TEN-T-agenturets hjemmeside for ansøgningsrunden, hvor der også findes links til de relevante ansøgningsformularer.

  Transportministeriets temaside om TEN-T.

  I Transportministeriet kan Thomas Rousing-Schmidt kontaktes på tro@trm.dk for generelle oplysninger om ansøgningsrunden.

  Anders Windfeldt Jensen kan kontaktes på awi@trm.dk angående de maritime projekter.

  Spørgsmål angående ansøgningsrunden kan også rettes direkte til TEN-T-agenturet på følgende mailadresser:

  2012 Multi-Annual Programme Calls Helpdesk - tenea-helpdesk-call-MAP-2012@ec.europa.eu
  2012 Annual Programme Calls Helpdesk - tenea-helpdesk-call-annual-2012@ec.europa.eu