Gå til hovedindhold

Transportminister Henrik Dam Kristensen taler om grønnere vejtransport på konference i Bruxelles

IRU/EU-Vejtransportkonferencen, der blev afholdt i Bruxelles i dag, gav mange ideer til, hvordan man kan gøre vejtransport mere bæredygtig.

Indhold

  IRU/EU-Vejtransport-konferencen om "Effektive løsninger til at gøre vejtransport grønnere" samlede omkring 400 politiske-, transport- og andre ledere fra alle 27 EU-medlemsstater. Konferencen blev arrangeret af International Road Transport Union (IRU), Europa-Kommissionen og det danske EU-formandskab.

  Konferencen fokuserede på de vigtigste udfordringer for vejtransportbranchen, herunder særligt hvordan man effektivt kan mindske vejtransportens miljømæssige fodaftryk yderligere gennem en koordineret politisk indsats, samtidig med at branchen fortsat har mulighed for at bidrage til EU's vækstdagsorden.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - IRU/EU-Vejtransportkonferencen var en god mulighed for at bringe aktører fra industrien, politikere og andre interessenter fra transportbranchen sammen og diskutere, hvordan man kan gøre vejtransport mere bæredygtig.

  - EU’s vejnet binder de europæiske markeder sammen og vil fortsat spille en central rolle i vores transportsystem i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat fokuserer på at gøre vejtransport mere bæredygtig.

  - Et konkret og praktisk skridt er i den forbindelse at fremme brugen af modulvogntog i Europa. Dette vil gavne det europæiske erhvervsliv og på samme tid bidrage til at gøre vejtransport grønnere og mere effektivt.

  - Det er vigtigt, at vi gør brug af fordelene ved hver transportform, og at vi søger at fremme moderne og effektiv infrastruktur. I den forbindelse spiller de transeuropæiske transportnet (TEN-T) og satellitnavigationssystemet Galileo en afgørende rolle. Det er vores ambition at bringe forhandlingerne om disse forslag så langt som muligt under det danske formandskab.

  EU 2012-logo