Transportministeren besøger Femern Bælt

Henrik Dam Kristensen besøger i dag Rødby for at se, hvor Femern Bælt-forbindelsen skal placeres.

Foto: Transportministeriet

20. januar 2012

I løbet af dagen skal transportministeren tale med de mange lokale og regionale interessenter, der gør en stor indsats for at styrke samarbejdet på tværs af Femern Bælt.

Dagens program begyndte med, at transportminister Henrik Dam Kristensen besøgte diget øst for Rødby Havn, hvor den kommende kyst til kyst-forbindelse skal placeres. Senere på dagen mødes ministeren med Femern Bælt Forum, der er et rådgivende organ under Femern Bælt Development.

Selve arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen er nået til miljøundersøgelserne. Vejdirektoratet forventes at sende udkastet til VVM-redegørelsen for vejanlæg til høring om nogle uger, for kyst til kyst-forbindelsen forventes udkastet til VVM-redegørelsen at være klar til høring i efteråret 2012. For jernbanens vedkommende var udkast til VVM-redegørelse i høring i foråret 2011.