Gå til hovedindhold

Transportministeren mødte Slesvig-Holstens ministerpræsident

Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig aflægger et officielt besøg i Danmark fra den 10. til den 12. oktober 2012. Det er Torsten Albigs første udlandsbesøg efter sin tiltrædelse den 12. juni 2012

Indhold

  Som led i besøget mødtes transportminister Henrik Dam Kristensen den 10. oktober 2012 med ministerpræsidenten. Under mødet blev sager af fælles interesse drøftet. Det gjaldt blandt andet den faste forbindelse over Femern Bælt og kørsel med modulvogntog over den dansk-tyske grænse.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i den forbindelse:

  - Jeg glæder mig over det gode og nære samarbejde, der er mellem Danmark og Slesvig-Holsten. Det blev bekræftet i dag under mit møde med ministerpræsident Torsten Albig. På transportområdet gælder det både Jyllandskorridoren og Femern Bælt-forbindelsen.

  - Vi er enige om, at vi skal arbejde på at udnytte de muligheder, som den faste forbindelse over Femern Bælt giver vores lande, til at skabe vækst og nye jobs.

  - Vi er også enige om, at vi skal sikre en effektiv myndighedsbehandling af projektet, så de nødvendige godkendelser foreligger, og der er mulighed for, at anlægsarbejdet kan igangsættes i 2015.

  - Torsten Albig bekræftede, at forsøget med modulvogntog i Slesvig-Holsten fortsætter. Danske modulvogntog må køre over den dansk-tyske grænse og benytte de vejstrækninger, der indgår i det slesvig-holstenske forsøg, hvis køretøjerne opfylder kravene til det tyske forsøg.