Vejdirektoratet fremlægger miljørapport om en trængselsafgift i hovedstadsområdet

Vejdirektoratet har gennemført en miljøundersøgelse af indførelsen af en trængselsafgift i hovedstaden.

16. januar 2012

Miljøundersøgelsen sendes i dag i offentlig høring. Vejdirektoratets rapport kan findes på følgende link: http://www.vejdirektoratet.dk/traengsel

Miljøundersøgelsen afdækker de trafikale og miljømæssige konsekvenser af en række forskellige mulige geografiske placeringer af trængselsafgiften.

Undersøgelsen viser overordnet, at en trængselsafgift kan medføre betydelige trafikale gevinster for hovedstadsområdet i form af reduceret trængsel mv., og at afgiften samtidig kan indebære en række miljømæssige fordele.

Høringen løber frem til 22. februar 2012. Der planlægges i den forbindelse afholdt borgermøder – de nærmere rammer herfor vil blive udmeldt snarest.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

– Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået undersøgt de miljømæssige effekter af trængselsafgiften.

– Jeg ser frem til, at vi i de kommende uger og måneder kan få en god debat om regeringens forslag med afsæt i de mange spændende resultater fra Vejdirektoratets arbejde.