Gå til hovedindhold

Vindmøller og luftfart går hånd i hånd

Rapport foreslår nye måder at afmærke høje vindmøller på, så det fortsat er sikkert at flyve, samtidig med at naboer og vindmølleejere generes mindst muligt. Kort sagt - mindre lys og flere forsøg med andre afmærkninger end lys uden unødige omkostninger for industrien, lyder nogle af forslagene i rapporten.

Indhold

  Danmark er blandt de førende i verden indenfor vindmølleenergi, herunder opsætning af store vindmøller. Men mange af fremtidens vindmøller kan være til fare for flyvesikkerheden, hvis de ikke afmærkes korrekt.

  Hvis møller skal afmærkes efter de nuværende regler på området – lys på højeste punkt (vinge-spidsen) - kunne Danmark hurtigt blive et drejende og blinkende tivoli til stor gene for bl.a. naboerne til møllerne. Samtidig vil det teknisk set være dyrt for vindmølleproducenterne og i sidste ende gøre vindenergien dyrere.

  En tværministeriel arbejdsgruppe, som i 2011 blev nedsat af transportministeren, har undersøgt forskellige løsningsmuligheder, og den anbefaler, at man fremover går nye veje, når vindmøller skal afmærkes.

  Rapporten anbefaler, at vindmøller under 150 meter som hovedregel ikke skal lysmarkeres. For møller over 150 meter anbefales en individuel vurdering af løsninger og sikkerhedsforhold.

  Rapporten lægger op til, at der kan ske udbredt forsøgsvirksomhed, hvor nye tekniske lysafmærkninger afprøves (f.eks. med radarsystemer hvor vindmøller og fly ”opdager” hinanden uden vedvarende blinklys).

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Rapporten peger på løsninger, som bevarer flyvesikkerheden, giver bedre vilkår for vindenergien og er mere skånsom over for naboer og natur.

  - Arbejdsgruppens anbefalinger viser, at man kan tilgodese hensynet til transport og miljø på samme tid. Jeg synes også, vi har et godt eksempel på, at grøn omstilling også handler om at tænke smart.

  - Jeg vil bede Trafikstyrelsen om allerede i efteråret at se nærmere på, hvordan rapportens anbefalinger om blanst andet reduktion af lysafmærkning kan gennemføres på det civile luftfartsområde.

  Læs hele rapporten