Gå til hovedindhold

2013

83 resultater

Ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

12. dec. 2013

Publikation

Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 350 mio. EUR og vedrører den sidste del af TEN-T-budgettet for EU-budgetperioden 2007-2013.

Danmark rejser sag om ulovlig cabotagekørsel i EU

10. dec. 2013

Transportminister Pia Olsen Dyhr har sammen med transportministre fra Finland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland sendt et brev til transportkommissær Siim Kallas med en indtrængende opfordring til EU Kommissionen om at fremsætte forslag til en præcisering af reglerne om cabotagekørsel, der giver udenlandske lastbilschauffører adgang til at køre fragtture i Danmark.

Rådsmøde for transport den 5. december 2013

05. dec. 2013

Nyhed

Transportminister Pia Olsen Dyhr var den 5. december 2013 til rådsmøde i Bruxelles. Ministeren talte på mødet imod EU’s indblanding i den fremtidige finansiering af de faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt.

Odense får en letbane

27. nov. 2013

Nyhed

Der er med finanslovsaftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti afsat 1,1 mia. kr. til et statsligt tilskud til en letbane i Odense. Foruden staten bidrager Odense Kommune og Region Syddanmark også til finansieringen af letbanen.

Nemmere for cyklister at komme frem i trafikken - forsøg med højresving for rødt

21. nov. 2013

Nyhed

Fra den 21. november 2013 bliver krydsene Gladsaxe Møllevej / Hillerødmotorvejen og Mørkhøjvej / Hillerødmotorvejen de første af en række kryds på statsvejnettet, hvor det som et forsøg for cyklister vil være lovligt at foretage højresving for rødt. De udvalgte kryds er fordelt i hele landet, men findes hovedsageligt i og ved større byer. Krydsene vil være markeret med et tydeligt skilt, som viser, at højresving for rødt er tilladt for cyklister.

Bred aftale om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer

14. nov. 2013

Publikation

Forligskredsen bag ”En grøn transportpolitik” (S, RV, SF, V, DF, LA og K) har i dag indgået en transportaftale om 130 mio.kr. til nye initiativer til fremme af energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhed.

Bedre håndhævelse af flypassagerernes rettigheder

08. nov. 2013

Publikation

Transportminister, Pia Olsen Dyhr, vil fra årsskiftet styrke håndhævelsen af passagerernes rettigheder, når fly bliver aflyst, ombooket eller forsinket. Ministeren har besluttet, at Trafikstyrelsen skal træffe bindende afgørelser, når passagerer klager over, at flyselskaber ikke overholder reglerne.

Fra dør til dør med cykel og kollektiv transport

08. nov. 2013

Publikation

Transportministeriet offentliggør i dag et arbejdspapir, som belyser sammenhængen mellem cyklen og den kollektive trafik, herunder muligheder og perspektiver for en bedre sammenhæng mellem de to transportformer. Arbejdspapiret er en del af en samlet arbejdspapirserie som led i arbejdet med udviklingen af en national cykelstrategi.

Særlig rådgiver for transportministeren

01. nov. 2013

Nyhed

Henrik Larsen er pr. 1. november 2013 ansat som særlig rådgiver for transportministeren.

Ny pressechef i Transportministeriet

31. okt. 2013

Nyhed