2013

Ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 350 mio. EUR og vedrører den sidste del af TEN-T-budgettet for EU-budgetperioden 2007-2013.

Danmark rejser sag om ulovlig cabotagekørsel i EU

Transportminister Pia Olsen Dyhr har sammen med transportministre fra Finland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland sendt et brev til transportkommissær Siim Kallas med en indtrængende opfordring til EU Kommissionen om at fremsætte forslag til en præcisering af reglerne om cabotagekørsel, der giver udenlandske lastbilschauffører adgang til at køre fragtture i Danmark.

Rådsmøde for transport den 5. december 2013

Transportminister Pia Olsen Dyhr var den 5. december 2013 til rådsmøde i Bruxelles. Ministeren talte på mødet imod EU’s indblanding i den fremtidige finansiering af de faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt.

Odense får en letbane

Der er med finanslovsaftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti afsat 1,1 mia. kr. til et statsligt tilskud til en letbane i Odense. Foruden staten bidrager Odense Kommune og Region Syddanmark også til finansieringen af letbanen.

Nemmere for cyklister at komme frem i trafikken - forsøg med højresving for rødt

Fra den 21. november 2013 bliver krydsene Gladsaxe Møllevej / Hillerødmotorvejen og Mørkhøjvej / Hillerødmotorvejen de første af en række kryds på statsvejnettet, hvor det som et forsøg for cyklister vil være lovligt at foretage højresving for rødt. De udvalgte kryds er fordelt i hele landet, men findes hovedsageligt i og ved større byer. Krydsene vil være markeret med et tydeligt skilt, som viser, at højresving for rødt er tilladt for cyklister.