Gå til hovedindhold

27,5 mia. kr. til en hurtigere og mere miljøvenlig jernbane i Danmark

Regeringen reserverer nu 27,5 mia. kroner fra en nyoprettet oliefond – Togfonden DK - til et historisk løft af den danske jernbane. Med fonden vil regeringen bringe rejsetiden i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus samt Aarhus og Aalborg ned på én time pr. strækning. Samtidig vil alle hovedstrækninger i Danmark blive elektrificeret, så hurtigt det er praktisk muligt.

Indhold

  Den kollektive trafik skal løfte en langt større del af danskernes transportbehov. Det skal den, for at vi kan sikre en bæredygtig og grøn transport i Danmark og reducere trængslen på vejene. Men det kræver, at vi har en jernbane, som er markant bedre rustet til fremtidens krav.

  Regeringen reserverer derfor nye midler fra Nordsøen til en fond, der skal finansiere elektrificering af hele hovedbanenettet i Danmark samt gennemførelse af timemodellen på jernbanen.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Regeringen vil skabe fremtidens jernbane ved at gennemføre en historisk forbedring af togtrafikken i Danmark.

  - Står man på hovedbanegården i København vil passagerne - når investeringerne er gennemført - kunne komme til Odense på 1 time, Aarhus på 2 timer og Aalborg på 3 timer. Men timemodellen gavner ikke kun de store byer. Rigtig mange byer vil få gavn af muligheden for moderne el-tog og et sammenhængende banenet med hurtigere tog. Timemodellen åbner også perspektiver for bedre betjening på de kortere rejser - fx mellem Vejle og Århus.

  - Fremtidens tog er elektriske. Derfor vil vi elektrificere alle hovedstrækninger i Danmark, så hurtigt som det er praktisk muligt. Elektrificeringen betyder, at vi fremover kan købe gennemprøvet togmateriel, så vi aldrig igen skal komme i en situation som med IC4-toget. El-tog er også mere energieffektive, klima- og miljøvenlige.

  For at realisere timemodellen vil regeringen gennemføre en række markante anlægsinvesteringer, blandt andet:

  • En ny dobbeltsporet højhastighedsbane over Vestfyn. Det er en del af timemodellen til Aarhus, men giver også mulighed for at komme fra Odense til Esbjerg på en time.
  • En ny bro, der fører jernbanen over Vejle fjord.
  • En ny jernbanestrækning i Østjylland syd for Aarhus.

  Eksempler på hurtigste rejsetider i dag og med fremtidens køreplan:

  Tabel over rejsetider 

  Her kan du hente fataark om Togfonden DK, Timemodellen og elektrificeringen af jernbanen