Gå til hovedindhold

Aftale på plads om letbane på Ring 3

Transportministeren, formanden for Region Hovedstaden og 11 borgmestre har nu skrevet under på en fælles aftale om at anlægge en letbane på Ring 3. Dermed får hovedstadsregionen 27 kilometer letbane fra DTU i Lyngby i nord til Ishøj i syd.

Indhold

  Aftalen kommer efter, at partierne i forligskredsen onsdag 19. juni indgik en politisk aftale om letbane, busser og cykler.

  Den ny letbane vil få flere passagerer end Kystbanen. Kystbanen har i dag godt 10 millioner passagerer om året, mens letbanen forventes at få 13-14 millioner årlige passagerer.

  Et nyt trafiknet i Hovedstaden
  - Med letbanen får vi et nyt regionalt transportmiddel, der går på tværs af S-togslinjerne i Fingerplanen. Det skaber nye trafikknudepunkter og er en af løsningerne på de trængselsproblemer, som tusindvis af borgere i hovedstadsregionen oplever hver eneste dag, siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

  En udredning om letbane på Ring 3 viser, at der er et stort potentiale for byudvikling. Letbanen kan skabe grobund for op til 20.000 nye arbejdspladser og op til 40.000 nye indbyggere frem til 2032.

  Et lokomotiv for byudvikling og vækst
  - Jeg er glad og stolt over samarbejdet på tværs af kommunegrænserne. Letbanen vil være en kæmpe gevinst for hovedstadsregionens kollektive trafiknet og vil samtidig være lokomotiv for byudvikling, vækst og arbejdspladser, siger formand for styregruppen i projektet, borgmester i Gladsaxe Kommune Karin Søjberg Holst.

  - Letbanen vil styrke regionens konkurrenceevne, da den vil tiltrække virksomheder og nye indbyggere. De nuværende store arbejdspladser, som fx vores hospitaler i Herlev og Glostrup, vil også få stor gavn af den nye letbane, da både medarbejdere, patienter og pårørende meget nemmere kan komme til og fra hospitalerne, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen.

  Næste skridt
  Principaftalen blev underskrevet af de 13 ejere torsdag den 20. juni på et møde i Transportministeriet. Næste skridt bliver, at Folketinget skal behandle et lovforslag i efteråret 2013. I 2014 indledes arbejdet med borgerhøring og VVM-redegørelse. I 2015 udbydes kontrakterne om anlæg og drift af letbanen. Det første spadestik kan tages i slutningen af 2016, mens letbanen forventes at åbne omkring 2020.

  Find udredningen og resumérapporten om Letbane på Ring 3 på www.ringtre.dk

  Yderligere information, kontakt:

  • Formanden for styregruppen i projektet, Karin Søjberg Holst via kommunikationschef i Gladsaxe Kommune, Ulla Baden, tlf. 22 76 56 22.
  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen via pressechef i Region Hovedstaden, Claus Bøggild, tlf. 23 31 95 22.
  • Transportminister Henrik Dam Kristensen via pressechef i Transportministeriet, Jesper Damm, tlf. 40 85 93 88.
  • Generelle spørgsmål stilles til projektleder i Ringby-Letbanesekretariatet Marianne Bendixen via kommunikationschef i Gladsaxe Kommune, Ulla Baden, tlf. 22 76 56 22.

  Billede fra underskrivelse af principaftale om letbane på ring 3