Gå til hovedindhold

Ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T). Programmet støtter udbygningen af europæisk transportinfrastruktur. Puljen er på 350 mio. EUR og vedrører den sidste del af TEN-T-budgettet for EU-budgetperioden 2007-2013.

Indhold

  Ansøgningsrunden er opdelt i et flerårigt og et årligt program.

  I det flerårige program afsættes midler til trafikstyringssystemer inden for jernbane (ERTMS), vej (ITS) og lufttrafikstyring (ATM).

  Det maritime program ’Motorways of the Sea’ er også en prioritet. Programmets fokus er på at skabe mere godstransport ad søvejen og at gøre søtransporten grønnere. Endelig afsættes der yderligere midler til implementeringen af TEN-T-prioritetsprojekterne. Budgettet for det flerårige program er på 280 mio. EUR.

  Det årlige program dækker en bred vifte af infrastrukturprojekter inden for alle transportformer. Fokusområder er særligt innovation og nye, mere miljøvenlige teknologier, herunder alternative brændstoffer, der kan bidrage til at reducere transportsektorens miljøbelastning. Trafiksikkerhed og bekæmpelse af støj er andre prioriteter. Budgettet for det årlige program er på 70 mio. EUR.

  Fristen for ansøgninger til Kommissionen er den 11. marts 2014.

  Ansøgerne indsender selv ansøgningen til Kommissionen både elektronisk og i printet version. Idet alle ansøgninger med dansk involvering dog skal valideres af Transportministeriet inden indsendelse, ønskes ansøgningerne modtaget til Transportministeriet senest den 24. februar 2014 på tro@trm.dk og krp@trm.dk. Hvis man ønsker at søge, anbefales det desuden, at man kontakter Transportministeriet på samme adresser tidligt i processen.

  Yderligere information kan findes på:

  TEN-T-agenturets hjemmeside for ansøgningsrunden, hvor der findes links til de relevante dokumenter, inkl. ansøgningsformularer og ansøgningsguide.

  Transportministeriets temaside om TEN-T.

  Spørgsmål vedrørende ansøgningsrunden kan rettes direkte til TEN-T-agenturet på følgende mailadresser:

  2012 Multi-Annual Programme Calls Helpdesk – tenea-helpdesk-call-MAP-2013@ec.europa.eu

  2012 Annual Programme Calls Helpdesk - tenea-helpdesk-call-annual-2013@ec.europa.eu

  I Transportministeriet kan Thomas Rousing-Schmidt kontaktes på tro@trm.dk for generelle oplysninger om ansøgningsrunden. Kristian Baasch Pindbo kan kontaktes på krp@trm.dk angående de maritime projekter.