Gå til hovedindhold

Bedre håndhævelse af flypassagerernes rettigheder

Transportminister, Pia Olsen Dyhr, vil fra årsskiftet styrke håndhævelsen af passagerernes rettigheder, når fly bliver aflyst, ombooket eller forsinket. Ministeren har besluttet, at Trafikstyrelsen skal træffe bindende afgørelser, når passagerer klager over, at flyselskaber ikke overholder reglerne.

Indhold

  Formålet med den nye ordning er at give Trafikstyrelsen de nødvendige redskaber til at håndhæve passagerernes rettigheder over for de flyselskaber, der ikke følger reglerne. Som systemet er i dag afgiver Trafikstyrelsen alene en udtalelse, når styrelsen behandler en klagesag.

  Den nye ordning med bindende afgørelser vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

  Transportminister, Pia Olsen Dyhr, udtaler:

  - Inden for det seneste års tid har der desværre været en række tilfælde, hvor udenlandske flyselskaber ikke har rettet sig efter Trafikstyrelsens udtalelse i klagesagerne.

  - Derfor strammer vi nu op, så Trafikstyrelsen, i stedet for at afgive en udtalelse, træffer en bindende afgørelse i de enkelte klagesager. Hvis flyselskabet ikke retter sig efter afgørelsen, vil der blive fulgt op med politianmeldelse.

  - EU-Kommissionen har ved flere lejligheder fremhævet Danmark som et af de lande i EU, hvor håndhævelsesprocessen er mest effektiv. Og med de nye regler, vil håndhævelsen af passagerernes rettigheder blive endnu mere effektiv.