Gå til hovedindhold

Bedre håndhævelse af rettighederne for flypassagerer

Transportminister, Pia Olsen Dyhr, var den 10. oktober 2013 til rådsmøde i Luxembourg. Her drøftede ministrene, hvordan man kan sikre bedre håndhævelse af rettighederne for flypassagerer ved forsinkelser og aflysninger.

Indhold

  Det er målsætningen, at forbedre den håndhævelse af flypassagerernes rettigheder, der udføres på nationalt plan. I sidste ende er målet større klarhed om, hvornår man som passager har ret til kompensation ved en aflysning eller forsinkelse.

  Transportminister, Pia Olsen Dyhr, udtaler:

  Jeg er godt tilfreds med, at der nu er taget hul på diskussionen af, hvordan vi styrker håndhævelsen af passagerernes rettigheder, når et fly må aflyses eller bliver forsinket.

  Det er vigtigt at give de nationale håndhævelsesorganer – som i Danmark er Trafikstyrelsen – de nødvendige redskaber til at håndhæve passagerernes rettigheder, så passagerne undgår alt bøvlet med at skulle gå til domstolene.

  Transportministrene blev også enige om at udvikle og forbedre jernbanesikkerheden i EU. Sikkerhedsdirektivet er rammen for en harmonisering af de nationale sikkerhedsregler og den nationale myndigheds rolle og opgaver. Fremover vil det være sådan, at en jernbanevirksomhed i EU kan anvende ét og samme certifikat til kørsel i alle EU-lande.

  Pia Olsen Dyhr havde også samtaler med kommissær Siim Kallas, og fik desuden mulighed for at tale om passagerrettigheder med sin svenske ministerkollega Catharina Elmsäter-Svärd og finske Merja Kyllönen.